Ceník

První hodina jeden pracovník

240 Kč

Druhá a další hodina - každých započatých 30 minut 

sazba je za jednoho pracovníka

110 Kč

Příplatek za práce o svátcích, v neděli a po 20-té hodině

50%

Paušální poplatek za dopravu na zakázku a zpět po Liberci  

60 Kč

Poplatek za dopravu na zakázku a zpět mimo Liberec  

4,- Kč/ km

Poplatek za použití vozu v souvislosti se zakázkou

nákup materiálu atd. Částka neobsahuje náklad na pracovníka

4,- Kč/km

Poplatek za dopravu a užití vleku

částka je za vůz + vlek, neobsahuje náklad na pracovníka

10,- Kč/ km

Zakázky většího rozsahu

na základě položkového rozpočtu schváleného před započetím prací